Upacara Sumpah Pemuda, Bupati Banyuwangi Ngajak Bocah Enom Duwe daya Kanthi Ekonomi

bupati-abdullah-azwar-anas-memimpin-upacara-sumpah-pemuda

bupati-abdullah-azwar-anas-memimpin-upacara-sumpah-pemuda

BANYUWANGI, Detak Berita – Ing upacara Sumpah Pemuda dina iki  (28/10/2019) Bupati Abdullah Azwar Anas ngajak kabeh nom-noman supaya duwe daya kanthi ekonomi. Salah sijine kanthi mudhun menyang bagiyan kreatif kang saiki lingkungan-e ndukung banget kanthi anane maju-ne teknologi lan pasar kang kebuka.

Ing tengah majune jaman kang sarwa canggih iki, Anas kandha, bocah-bocah dijaluk bisa wani saingan sajroning ujud apa wae, kalebu sajroning bidang ekonomi. Nom-noman kudu luwih kreatif supaya duweni daya saing.

“Wis ora jaman-e maneh bocah enom saiki mung fokus golek gawean, nanging piye nyiptak-ake lapangan gawean. Sajroning bab iki, inisiatif lan kreativitas nom-noman kudu thukul,” Anas kandha.

Sakliyane kreativitas, dheweke kandha, kang dibutuhke karo bocah enom yaiku mental kang kuwat lan andal. Ora gelem nyerah yen ngadhepi kangelan.

“Amerga ora ana sawijining kang langsung dadi, kabeh butuh perjuangan lan pangorbanan. Nanging kudu yakin bocah enom kang kreatif dibarengi mental kang mumpuni bakal dadi sosok kang gedhe lan nggawa gentenan paling sethithik kanggo awake dhewe lan uwong-uwong ing sacedhake,” kandhane.

Dheweke uga kandha, supaya dadi bocah-bocah kang kreatif wiwit kawitan uga dibutuhke dhapuk-e akeh pihak wiwit kaluwarga, sekolah lan pemerintah.

“Kita kudu gandhengan tangan dadi siji kanggo ngobahke lan mbangun nom-noman kang tangguh. Kita kabeh yakin lan optimis kreativitas nom-noman bisa nggawa bangsa melu kompetisi lan menangke kabeh saingan,” kandhane.

Sauntara iku ing upacara sumpah pemuda kang digelar ing Taman Blambangan Bupati Anas uga ngandhak-ke pesen saka Menteri Pemuda lan Olah Raga (Menpora) salah sijine, nom-noman kang duweni karakter kang tangguh yaiku nom-noman kang  duweni karakter moral lan karakter kinerja, nom-noman kang duwe iman lan taqwa, duwe integritas dhuwur, jujur, santun, duwe tanggung jawab, disiplin, giat mergawe, pinter mergawe, ikhlas mergawe, lan tuntas.

“Nom-noman uga kudu duweni kapasitas intelektual lan skill kapamimpinan, kawirausahaan, lan kapeloporan kang mumpuni, lan nom-noman kudu duweni inovasi supaya bisa aktif sajroning kancah internasional,” kandhane.

Upacara sumpah pemuda saiki, dieloni saka werna-werna unsur, wiwit veteran, TNI/Polri, lan para siswa lan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ing tengah-tengah kang melu upacara sak kelompok bocah enom kang nganggo klambi adat nuswantara. Dheweke katon sumangat upacara dina sumpah pemuda.

“Sumpah pemuda kanggo kita kabeh yaiku kedadean kang kusus, kita bisa nyonto semangat para mbah-mbah kita supaya mbangun bangsa iki. Kanthi  tekad kang kuwat kita kabeh setuju kanggo ngisi dina mangarep kita kabeh kanthi bab kang positif lan kreatif,” kandhane Ostin Al Farizi, siswa SMAN I Giri.

DB

Related posts

Leave a Comment