UU KPK Anyar Lumaku Dina iki, Ekonom Rame-rame Nyurati Jokowi

jodicore100118-1

jodicore100118-1

JAKARTA, Detak Berita – Para ekonom melu rembugan bab polemik Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi utawa UU KPK. Revisi iku dianggep luwih elek tinimbang UU KPK sadurung-e, merga bisa ngilangke dayane KPK lan ngancem daya guna panyegahan korupsi.

“Amanah konstitusi kaya ana sajroning Pembukaan UUD 1945 alinea papat, ora bisa kagayuh yen korupsi menyang endi-endi ing Indonesia. Madegke KPK yaiku amanah reformasi sisan uga amanah Konstitusi. Revisi UU KPK luwih elek tinimbang UU KPK 2002 merga RUU KPK ngilangke daya fungsi panindakan KPK, lan ndadek-ake KPK ora independe maneh,” mengkono unine surat kabuka marang Presiden Joko Widodo, Kamis, 17/10/2019.

Miturut surat iku, pengaruh pangilangan daya KPK bisa mundhak-ake korupsi ing Indonesia lan mudhunke kredibilitas KPK sajroning ngleksana-ake program-program panyegahan nganti ngancem efektivitas program panyegahan korupsi.

Ilmu Ekonomi mulang optimalisasi lan daya guna alokasi sumber daya, nanging korupsi nyipta-ake mekanisme kwalikan-e. Kita kabeh para ekonom, dadi akademisi, wajib nerang-ake lan misah-ake mitos saka bukti gandheng pengaruh pangilangan daya panindakan korupsi tumrap perekonomian. Dadi ekonom, kita kabeh nitik abot-ke rekomendasi kita kabeh supaya ngoptimalke sejahtera-ne rakyat,” tulisan surat kabuka iku.

Asil sinau literatur para ekonom njlentreh-ke korupsi ngalon-ke investasi lan ngganggu gampang-e investasi, korupsi ngelek-ke pincang-e pengasilan, korupsi ngilang-ke daya pemerintah sajroning ujud pangilangan daya kapasitas fiskal lan kapasitas legal, korupsi nyipta-ake instabilitas ekonomi makro merga utang eksternal kaya luwih dhuwur tinimbang pananduran modal asing.

Sakliyane iku, studi ekonom njlentrehke yen argumentasi korupsi dadi pelumas pembangunan duwe telu kurang apik-e kang paling dasar lan ora cocok kanggo Indonesia. Argumentasi panindakan korupsi ngalonke investasi ora didukung karo asil kajian empiris.”

Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah mbenerke yen surat kabuka iku disampe-ake para ekonom merga gundah-e bab  dibirine dapuk-e KPK.

“Bener (nyampe-ake surat kabuka). Nanging durung final (akehe ekonom-e). Isih ngenteni usul saka ekonom-ekonom liyane. Yen  isi surat lan naskah akademik katon-e ora ganti maneh. Nanging susunan ekonom kang melu tanda tangan arep difinal-ke dina iki,” kandhane Kamis, 17/10/2019.

Sajroning surat abuka iku, ana 41 ekonom kang nandatangani kabotan UU KPK kang anyar. Jeneng-jeneng ekonom iku antara liya Piter Abdullah, Faisal Basri (FEB UI), Arti Adji (FEB UGM), Rumayya Batubara (FE UNAIR), Hermanto Siregar (FEM IPB), lan liyane.

DB

Related posts

Leave a Comment