Kangge Ngramut Kewan Kurban, Bakul Uga Nyediake Hotel lan Salon

hotel dan salon hewan qurban

hotel dan salon hewan qurban

PURBALINGGA, Detak Berita – Ngadhepi dina riyaya Idul Adha, para bakul kewan kurban wiwit kebanjiran pesenan. Salah siji daerah kang masok kewan kurban paling gedhe ana ing dusun Pegunungan, Desa/Kecamatan Karanganyar, Purbalingga, Jawa Tengah.

Saka  dusun iku, ewon wedhus lan atusan sapi dikirim menyang kutha gedhe kaya Jakarta kanggo ngebaki panjulake  konsumen.

Akeh warga Dusun Pegunungan mutuske nginep suwene rong minggu ing Ibu Kota. Dheweke nyewa panggonan kanggo mbangun “hotel” lan “salon” kewan kurban mesisan kangge ngeyup.

Salah siji bakul kewan kurban saka Dusun Pegunungan, Mustofa (50), kandha, kang  tuku biasane  nitipke kewan kurban-e sadurunge dibeleh merga ora bisa ngramut dhewe.

Merga saka iku, sakliyane dodol kewan kurban, bakul biasane nyedia-ake “hotel” lan “salon” kanggo kewan kanga rep dibeleh ing dina riyaya Idul Adha iku.

“Rak kang tuku ora gelem repot, nalika wis ijab (transaksi) ya dititip-ake dhisik. Mengko H-1 lagi diterke menyang omah,” kandhane Mustofa, Rabu (15/8/2018).

Mustofa ngaku nduweni lima panggonan lan hotel kewan ing daerah Jembatan Merah, Jakarta Selatan.

Ing hotel iku, wedhus utawa sapi kang dititip-ake arep oleh ramutan kaya pakan, vaksin suplemen,nganti vitamin. Vaksin iku, Mustofa neruske, oleh saka kerja bareng karo Dinas Pertanian lan Peternakan Kabupaten Purbalingga.

Sakliyane hotel, Mustofa uga nyedia-ake  jasa salon kanggo nggawe ayu tampilan kewan kurban sadurunge di dol. Renane ramutan kang ditawa-ake antara liya ngungkal sungu kang cacat utawa ngikir kuku kang tatu.

“Yeng ungkal sungu utawa kikir kuku regane Rp 25.000 siji-siji. Yen hotel ora diregani, wis kalebu menyang rega kewan-e, nanging biasane wektu ngeterke tetep diwenehi ongkos,” kandhane.

Kanggo dodolan , Mustofa matok rega rena-rena antara Rp 2,5 yuta nganti Rp 4 yuta kanggo wedhus; lan Rp 18 yuta nganti Rp 30 yuta kanggo sapi. “Yen wedhus dak dol renane mandras, yen sapi ana simental karo limosin,” kandhane.

DB

Related posts

Leave a Comment