Ayo Sinau Basa Jawa Kuno Karo Kumpulan Sutasoma

komunitas sutasoma

Komunitas Sutasoma detak berita

Kumpulan Sutasoma

LAMONGAN, Detak Berita – Ora akeh kumpulan kang dasar-e budaya kang thukul lan gedhe madeg-ke maneh budaya leluhur. Salah siji kumpulan kang ora akeh yaiku kumpulan Sutasoma.

Cocok karo jenenge kang dijupuk saka pujangga lawas, kumpulan Sutasoma mlaku ing bidang pasinaon budaya, kusus-e basa Jawa Kuno.

Kumpulan Sutasoma kang madeg wiwit 2012 iki ngabotke marang pasinaon basa Jawa Kuno kang saiki wiwit puyeh lan jarang banget diwulang-ke ing bangku-bangku sekolah.

Go Travel Kita

“Kumpulan Sutasoma iki madeg ing 2012 merga prihatin kanthi kahanan basa Jawa Kuno kang akeh disinaoni karo warga asing, sauntara warga kita dhewe ora nate weruh utawa bisa macane”, kandhane A’ang Pambudi Nugroho saka kumpulan Sutasoma kang ditemoni nalika mulang maca basa Jawa kuno ing Lamongan ing acara Jambore Komunitas Seni lan Budaya sak-Jatim ing Gedung Handayani, Disparbud Lamongan.

A’ang kandha, akeh prasasti kang ditemok-ake ing Indonesia nganggo  basa Jawa kuno, nanging rakyat dhewe ora ngerti apa lan piye maca tulisan-tulisan kang kepahat ing akeh prasasti iku. Ing sekolah uga, kandhane A’ang, durung ana pasinaonan Jawa kuno iki.

“Kita luwih akeh macul utawa maca naskah sawijining prasasti kanggo macul nilai-nilai budayane kanggo ditandur ing jaman saiki, dadi ora mung kanggo saderma diwaca utawa ditulis wae”, kandhane A’ang.

Aang ngaku proses pasinaon kang  dheweke lakok-ake mesthi pindhah-pindhah saka siji panggonan menyang panggonan liyane.

Kumpulan kang asal-e saka Kediri iki ngaku mesthi pindhah-pindhah panggonan mulang cocok karo jadwal kang ana utawa pancen ana panggilan kanggo sinau ing panggonan-panggonan liyane.

“Kita mesthi pindhah-pindhah, cocok karo kabutuhan”, kandhane A’ang kang nduweni impen supaya bisa nglebok-ake basa Jawa kuno sajroning pasinaon sekolah iki.

Sapa wae murid pasinaon maca lan nulis aksara Jawa kuno iki? A’ang kandha yen murid-e saka werna-werna kumpulan. Wiwit saka murid SD nganti sekolah manengah, mahasiswa, malah guru, lan dosen uga dadi murid kumpulan iki.

Malah, kumpulan iki saiki uga kerja bareng karo sawijining perguruan tinggi ing Ponorogo kanggo mulang  basa Jawa kuno kang dijupuk saka prasasti kuno kanggo dijupuk nilai-nilai budayane.

“Kang paling duwe kesan suwene mulang maca lan nulis aksara Jawa kuno dak olehke nalika nerjemahke  prasasti kang ana ing Ampelgading Malang, merga ing prasasti saka abad 15-an iki lengkap mulang bab darma lan ganjaran saben tumindak manungsa”, dheweke ngaku.

A’ang kandha, anggota kumpulane pancen ora akeh, yaiku mung 10 uwong. Nanging, saka 10 uwong iki mesthi kerja bareng karo kumpulan-kumpulan liyane kang mlaku ing bidang budaya kang ana ing sak Indonesia kanggo mulang maca lan nulis Jawa kuno iki.

“Anggota kita sumebar lan anggota kumpulan liyane uga dadi anggota kumpulan kita, kita ora menehi wates anggota supaya kudu ing kumpulan kita wae”, kandhane A’ang kang ngandhak-ake bab iki dilakok-ake supaya luwih nyebarke Jawa Kuno ing akeh panggonan.

Akehe bahan terjemahan basa Jawa kuno, ndadek-ake kumpulan Sutasoma iki uga duwe niat kanggo mbukok-e dadi sawijining karya. Nanging merga ana alangan wektu, suwene iki dheweke mung bisa nuliske ing sawetara jurnal budaya.

“Kanggo saiki, kita lagi nyiapke silabus pasinaon ing kampus lan uga lagi nglakok-ake penelitian sawijining prasasti ing Madiun”, kandhane.

Kanggo Lamongan, A’ang ngaku antusiasme dheweke lumayan dhuwur. Mergane, nalika proses pasinaon iki dilakok-ake, jebul ora mung uwong diwasa lan mahasiswa, nanging pelajar uga pingin sinau basa jawa kuno.

Nalika ing Lamongan, kumpulan Sutasoma iki sinau maca sawijining prasasti kang kepahat ing sawijining genta kuno.

“Kanthi seklibat, iki crita bab genta kang digawe ing taun 1277 kang didagangke lan dipesen kusus karo uwong”, kandhane A’ang nerangke bel kang ana aksara lan ukara-ukara basa Jawa Kuno.

DB

Related posts

Leave a Comment